Ime

Edita Kulović

 

Kontakt

LinkedIn

 

Poziv

Diplomirani inženjer računarstva i matematike

Specijalizacija

//

 

Obrazovanje

2014 - 2016

Diplomski sveučilišni studij Računarstvo i matematika

Sveučiliste u Zagrebu, PMF- Matematički odsjek

 

2004 - 2014

Preddiplomski sveučilišni studij Matematika

Sveučiliste u Zagrebu, PMF- Matematički odsjek

 

Vještine

Fotografiranje, Programiranje, Matematika

Trenutno radi kao

Junior Software Engineer, Visage Technologies d.o.o., Zagreb

 

Istaknuti radovi

//

© 2020 ACG All rights reserved. All photos on this website are owned by ACG, artists or collaborators we worked with.